Ο Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσανίνωφ της Ρωσίας (+1867) μας διηγείται το όραμα που είδε ο Μεγαλόσχημος Μοναχός Κυριακός ο Βαλααμίτης (+1789) όταν επέστρεψε από το σχίσμα στην Εκκλησία

http://faithbookorthodoxy.wordpress.com

FAITHBOOK – ORTHODOXY

Ο Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσανίνωφ (+1867)

μας διηγείται το όραμα που είδε ο Μεγαλόσχημος Μοναχός

Κυριακός ο Βαλααμίτης (+1789) όταν επέστρεψε

από το σχίσμα στην Εκκλησία

Μᾶς ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσανίνωφ Ἐπίσκοποπος Σταυρουπόλεως τῆς Ρωσίας (+1867):

«Ἀξιοσημείωτο εἶναι ἕνα ὅραμα τοῦ μεγαλόσχημου μοναχοῦ Κυριακοῦ τοῦ Βαλααμίτου (+1798), ἀνθρώπου μεγάλης ἀρετῆς. Ὁ Γέροντας Κυριακός, πού ἦταν πρῶτα σχισματικός, ἀξιώθηκε νά δῆ αὐτό τό ὅραμα, πού θά διηγηθοῦμε στή συνέχεια, ὅταν ἐπέστρεψε στήν Ἐκκλησία. Μία μέρα, τήν ὥρα τῆς Θ. Λειτουργίας, βρισκόταν στόν Ἱερό τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Λαζάρου, στή Λαύρα τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Νιέφσκι. Σέ μία στιγμή αἰσθάνθηκε νά τόν τυλίγη ὑπέροχη εὐωδία. Ἔπειτα, ὅταν ὁ λειτουργός ἱερομόναχος ἐπικαλέσθηκε τό Ἅγ. Πνεῦμα, προκειμένου νά καθαγιασθοῦν τά Τίμια Δῶρα, ἀναρίθμητα Χερουβείμ ἐμφανίσθηκαν, πού κύκλωσαν τήν Ἁγ. Τράπεζα καί γέμισαν ὅλο τό Ἱερό. Ὁ λειτουργός ζώσθηκε ἀπό φλόγες. Καί ὅταν ἔβαλε βαθιά μετάνοια μπροστά στήν Ἁγ. Τράπεζα, ἕνα μικρό ἄσπρο περιστέρι κατέβηκε ἀπό ψηλά καί ἄρχισε νά φτερουγίζη πάνω ἀπ᾽ τό Ἅγ. Δισκάριο. Μετά πέταξε πάνω ἀπ᾽ τό Ἅγ. Ποτήριο καί, μαζεύοντας τίς φτεροῦγες του, μπῆκε σ᾽ αὐτό. Οἱ οὐράνιες δυνάμεις τότε ἔπεσαν κάτω καί προσκύνησαν τό Θυσιαστήριο μέ τά καθαγιασμένα Δῶρα. Προσκύνησαν γιά δεύτερη φορά στήν ἐκφώνησι, “Ἐξαιρέτως τῆς Παναγίας, ἀχράντου…”, καθώς καί γιά τρίτη φορά, ὅταν ὀ χορός ἄρχισε νά ψάλλη τό “Ἄξιον ἐστίν”. Ὕστερα, ἀφοῦ κύκλωσαν τόν ἱερουργό καί σκέπασαν τό κεφάλι του μ᾽ ἕνα ὑπέροχο φωτεινό κάλυμμα, ἐξαφανίσθηκαν».

—Ἁγ. Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ, Λόγος γιά τά Πνεύματα, τόν Παράδεισο καί τόν Ἅδη, Λόγος γιά τόν Ἄνθρωπο

Πηγή:

http://www.truthtarget.gr

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗ – TRUTH TARGET

Advertisements

Ο Γέροντας Κλεόπας Ηλιέ της Ρουμανίας (+1998) διηγείται ένα θαύμα με την Θεία Κοινωνία περί νέου ημερολογίου και σχισματικών παλαιοημερολογιτών

http://faithbookorthodoxy.wordpress.com

FAITHBOOK – ORTHODOXY

dssv5rsxqaadn75.jpg

Ο Γέροντας Κλεόπας Ηλιέ της Ρουμανίας (+1998) διηγείται ένα θαύμα με την Θεία Κοινωνία περί νέου ημερολογίου και σχισματικών παλαιοημερολογιτών

Όταν ο δόκιμος μοναχός Κωνσταντίνος, ο μετέπειτα π. Κλεόπας, υπηρετούσε ως δεύτερος διακονητής στην εκκλησία της Μονής, ήταν αυτόπτης μάρτυρας μερικών θαυμάτων που συνέβησαν την ώρα της Θείας Λειτουργίας, στην εκκλησία της Σκήτης Συχαστρία. Ιδού τι μας διηγήθηκε:

Να βλέπατε τι έπαθα μ’ έναν ενάρετο Ιερέα, τον π. Καλλίστρατο Μπόμπου. Ως πνευματικός πέρασε κάποτε από μία μοναχή, ασκήτρια σε σπηλιά του δάσους.

Τότε στα δάση ασκήτευαν περί τους 550 μοναχούς και μοναχές. Αυτή η μοναχή είπε στον π. Καλλίστρατο: «Σε σας δεν κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα, διότι ακολουθήσατε το νέο ημερολόγιο»! Από τότε ο πατήρ Καλλίστρατος ζούσε με πολλή αμφιβολία.

Κάποτε ο πατήρ Καλλίστρατος τελούσε τη Θεία Λειτουργία και, όταν επικαλέσθηκε το Άγιο Πνεύμα να κατέλθει, με έκπληξή του είδε ότι ο Αμνός έγινε κρέας και έτρεχε το Άγιο Αίμα από το Δισκάριο και το Αντιμήνσιο. Όταν παρετήρησε μέσα στο Άγιο Ποτήριο, είδε ανθρώπινο Αίμα. Τότε με κάλεσε και μου είπε:

–Αδελφέ Κωνσταντίνε, έλα εδώ κοντά! Τι βλέπεις;

–Πω, πω, πάτερ Καλλίστρατε! Η Θεία Κοινωνία έγινε κρέας και αίμα!

Τότε έστειλα να ειδοποιήσουν γρήγορα τον Ηγούμενο. Όταν ήρθε ο στάρετς, έβαλε μοναχούς να διαβάζουν το Ψαλτήριο στον χορό και είπε:

–Έε, πάτερ Καλλίστρατε! πιστεύεις τώρα ότι έρχεται το Άγιο Πνεύμα και μεταβάλλει τα Δώρα ή όχι;

–Συγχώρησέ με, πάτερ! Κι έπεσε στα γόνατά του κλαίγοντας.

–Πρόσεχε! Κατήλθε το Άγιο Πνεύμα. Μετεβλήθη το Σώμα του Χριστού σε κρέας!
Μετεβλήθη το νερό και κρασί σε Τίμιο Αίμα Του! Γιατί πλέον αμφιβάλλεις, πάτερ;

–Πιστεύω, Γέροντα. Σε παρακαλώ συγχώρησέ με!

–Πιάσε σφιχτά τα Τίμια Δώρα!

Κατόπιν μ’ ένα σκαρπέλο άνοιξε μια οπή στη βάση της Αγίας Τράπεζας, διότι συμβολίζει τον Τάφο του Κυρίου μας και έθαψε εκεί τα Άγια Μυστήρια, όπως μας διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες μας. Το Άγιο Ποτήρι το αγίασε εκ νέου και το έπλυνε μαζί με το Αντιμήνσιο στο χωνευτήρι. Στάθηκα εκεί μέχρι να τελειώσει όλο το ψαλτήρι. Κατόπιν άρχισα πάλι τη Θεία Λειτουργία, συνεχίζοντας από την Προσκομιδή: «Εις των στρατιωτών λόγχη την πλευράν αυτού ένυξε…». Έτσι τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία και δεν επαναλήφθηκε πάλι αυτό το θαύμα.

Τώρα πιστεύεις; τον ρώτησε πάλι ο στάρετς. Πιστεύω, πάτερ! Μετά ο πατήρ Ιωαννίκιος τον επετίμησε με αποχή από τη Θεία Λειτουργία 40 ημέρες, λέγοντάς του:

–Σου έλεγα να πιστεύεις ακράδαντα, αλλά εσύ πήγαινες στις ερημίτισσες του δάσους να διδαχθείς γιά το ημερολόγιο!

Από το βιβλίο: “Γεροντικό Ρουμάνων Πατέρων” των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη

Πηγή:

https://ixthis3.blogspot.com

https://ixthis3.blogspot.com/2018/05/blog-post_36.html

ΙΧΘΥΣ

 

Video: Πρέπει να μνημονεύουμε τον κανονίκο Επίσκοπο της κάθε τοπικής Εκκλησίας

http://videosofmyheart.wordpress.com

VIDEOS OF MY HEART

Πρέπει να μνημονεύουμε τον

κανονίκο Επίσκοπο της κάθε τοπικής Εκκλησίας

Video – Άγ. Όρος, 1955: Η μεταστροφή ενός Ζηλωτή Αγιορείτη (σχισματικού παλαιοημερολογίτη) ╰⊰ π. Ιωάννης Κωστώφ

http://orthodox-heart.blogspot.com

ORTHODOX HEART

Άγ. Όρος, 1955: Η μεταστροφή ενός Ζηλωτή Αγιορείτη (σχισματικού παλαιοημερολογίτη) ╰⊰ π. Ιωάννης Κωστώφ