Ο Γέροντας Ισαάκ ο Αγιορείτης ο Λιβαζέζος (+1998) & ο Εξαγωνίτης σχισματικός παλαιοημερολογίτης

http://havefaithorthodoxy.wordpress.com

HAVE FAITH – ORTHODOXY

irelandf fff

Ο Γέροντας Ισαάκ ο Αγιορείτης ο Λιβαζέζος (+1998)

& ο Εξαγωνίτης σχισματικός παλαιοημερολογίτης

Πηγή:

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET – ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗ

Αναφέρει ὁ Γέροντας Ἰσαάκ ὁ Ἁγιορείτης ὁ Λιβανέζος (+1998), μαθητής τοῦ Ἁγίου Παϊσίου του Αγιορείτου (+1994):

«“Μια φορά πῆγα νά φτιάξω ἕνα χαλασμένο μου παπούτσι σ᾽ ἕνα μοναχό κοντά στίς Καρυές πού ἦταν τσαγκάρης”. Ὁ Γέροντας ἐκεῖνος ἦταν ζηλωτής [σχισματικός παλαιοημερολογίτης] καί μάλιστα Ἐξαγωνίτης, δηλαδή δέν παρεδέχετο τήν ἁγιότητα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, κλπ.. Καί συνέχισε ὁ Γέροντας: “Πρίν καλά-καλά τοῦ ἐξηγήσω τί πρόβλημα εἶχε τό παπούτσι μου, σέ αὐστηρό τόνο μοῦ λέει: ‘Δέν ἔχεις ἱερωσύνη’. Ὁπότε κι ἐγώ τοῦ λέω: ‘Αὐτό δέν τόλμησε νά μοῦ τό πῆ οὔτε ὁ ἴδιος ὁ Διάβολος, θά μοῦ τό πῆς ἐσύ;’. Παίρνω ἀμέσως τό παπούτσι πρίν τό ἐπισκευάση _τόν χαιρετάω καί φεύγω αμέσως”. Καί μετά μοῦ ἐξήγησε ὁ Γέροντας σέ ἤρεμο καί γαλήνιο ὕφος: “Νά μοῦ ἔλεγε ὁ,τιδήποτε ἄλλο, κάποιο παράπονο, ἤ να μέ κατηγοροῦσε μπροστά μου, κλπ. ὤφειλα νά τό δεχθῶ. Ἀλλά αὐτό ὄχι. Εἶναι σάν νά ἀρνοῦμαι, ἐγώ ὁ ἴδιος, τήν Ἐκκλησία, τό Χριστό, κλπ.”».

Ἀρχιμ. Ἀρσενίου Κατερέλου

Ὁ Γέροντάς μου Ἰσαάκ ὁ Λιβανέζος

ἐκδ. Ὀρθ. Κυψέλη

Θεσ/νίκη 2015

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s