Ο Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσανίνωφ της Ρωσίας (+1867) μας διηγείται το όραμα που είδε ο Μεγαλόσχημος Μοναχός Κυριακός ο Βαλααμίτης (+1789) όταν επέστρεψε από το σχίσμα στην Εκκλησία

http://faithbookorthodoxy.wordpress.com

FAITHBOOK – ORTHODOXY

Ο Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσανίνωφ (+1867)

μας διηγείται το όραμα που είδε ο Μεγαλόσχημος Μοναχός

Κυριακός ο Βαλααμίτης (+1789) όταν επέστρεψε

από το σχίσμα στην Εκκλησία

Μᾶς ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσανίνωφ Ἐπίσκοποπος Σταυρουπόλεως τῆς Ρωσίας (+1867):

«Ἀξιοσημείωτο εἶναι ἕνα ὅραμα τοῦ μεγαλόσχημου μοναχοῦ Κυριακοῦ τοῦ Βαλααμίτου (+1798), ἀνθρώπου μεγάλης ἀρετῆς. Ὁ Γέροντας Κυριακός, πού ἦταν πρῶτα σχισματικός, ἀξιώθηκε νά δῆ αὐτό τό ὅραμα, πού θά διηγηθοῦμε στή συνέχεια, ὅταν ἐπέστρεψε στήν Ἐκκλησία. Μία μέρα, τήν ὥρα τῆς Θ. Λειτουργίας, βρισκόταν στόν Ἱερό τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Λαζάρου, στή Λαύρα τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Νιέφσκι. Σέ μία στιγμή αἰσθάνθηκε νά τόν τυλίγη ὑπέροχη εὐωδία. Ἔπειτα, ὅταν ὁ λειτουργός ἱερομόναχος ἐπικαλέσθηκε τό Ἅγ. Πνεῦμα, προκειμένου νά καθαγιασθοῦν τά Τίμια Δῶρα, ἀναρίθμητα Χερουβείμ ἐμφανίσθηκαν, πού κύκλωσαν τήν Ἁγ. Τράπεζα καί γέμισαν ὅλο τό Ἱερό. Ὁ λειτουργός ζώσθηκε ἀπό φλόγες. Καί ὅταν ἔβαλε βαθιά μετάνοια μπροστά στήν Ἁγ. Τράπεζα, ἕνα μικρό ἄσπρο περιστέρι κατέβηκε ἀπό ψηλά καί ἄρχισε νά φτερουγίζη πάνω ἀπ᾽ τό Ἅγ. Δισκάριο. Μετά πέταξε πάνω ἀπ᾽ τό Ἅγ. Ποτήριο καί, μαζεύοντας τίς φτεροῦγες του, μπῆκε σ᾽ αὐτό. Οἱ οὐράνιες δυνάμεις τότε ἔπεσαν κάτω καί προσκύνησαν τό Θυσιαστήριο μέ τά καθαγιασμένα Δῶρα. Προσκύνησαν γιά δεύτερη φορά στήν ἐκφώνησι, “Ἐξαιρέτως τῆς Παναγίας, ἀχράντου…”, καθώς καί γιά τρίτη φορά, ὅταν ὀ χορός ἄρχισε νά ψάλλη τό “Ἄξιον ἐστίν”. Ὕστερα, ἀφοῦ κύκλωσαν τόν ἱερουργό καί σκέπασαν τό κεφάλι του μ᾽ ἕνα ὑπέροχο φωτεινό κάλυμμα, ἐξαφανίσθηκαν».

—Ἁγ. Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ, Λόγος γιά τά Πνεύματα, τόν Παράδεισο καί τόν Ἅδη, Λόγος γιά τόν Ἄνθρωπο

Πηγή:

http://www.truthtarget.gr

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗ – TRUTH TARGET

Advertisements

Video: Saint Nectarios of Aegina Island in Greece (+1920) prophesied the schism of the Old Calendarists

http://saintsofmyheart.wordpress.com

SAINTS OF MY HEART

nature-landscape-lake-reflection-sunrise-mountain-forest-mist-water-new-zealand--wallpaper.jpg

Saint Nectarios of Aegina Island in Greece (+1920)

prophesied the schism of the Old Calendarists

Ο Γέροντας Κλεόπας Ηλιέ της Ρουμανίας (+1998) διηγείται ένα θαύμα με την Θεία Κοινωνία περί νέου ημερολογίου και σχισματικών παλαιοημερολογιτών

http://faithbookorthodoxy.wordpress.com

FAITHBOOK – ORTHODOXY

Ο Γέροντας Κλεόπας Ηλιέ της Ρουμανίας (+1998) διηγείται ένα θαύμα με την Θεία Κοινωνία περί νέου ημερολογίου και σχισματικών παλαιοημερολογιτών

Όταν ο δόκιμος μοναχός Κωνσταντίνος, ο μετέπειτα π. Κλεόπας, υπηρετούσε ως δεύτερος διακονητής στην εκκλησία της Μονής, ήταν αυτόπτης μάρτυρας μερικών θαυμάτων που συνέβησαν την ώρα της Θείας Λειτουργίας, στην εκκλησία της Σκήτης Συχαστρία. Ιδού τι μας διηγήθηκε:

Να βλέπατε τι έπαθα μ’ έναν ενάρετο Ιερέα, τον π. Καλλίστρατο Μπόμπου. Ως πνευματικός πέρασε κάποτε από μία μοναχή, ασκήτρια σε σπηλιά του δάσους.

Τότε στα δάση ασκήτευαν περί τους 550 μοναχούς και μοναχές. Αυτή η μοναχή είπε στον π. Καλλίστρατο: «Σε σας δεν κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα, διότι ακολουθήσατε το νέο ημερολόγιο»! Από τότε ο πατήρ Καλλίστρατος ζούσε με πολλή αμφιβολία.

Κάποτε ο πατήρ Καλλίστρατος τελούσε τη Θεία Λειτουργία και, όταν επικαλέσθηκε το Άγιο Πνεύμα να κατέλθει, με έκπληξή του είδε ότι ο Αμνός έγινε κρέας και έτρεχε το Άγιο Αίμα από το Δισκάριο και το Αντιμήνσιο. Όταν παρετήρησε μέσα στο Άγιο Ποτήριο, είδε ανθρώπινο Αίμα. Τότε με κάλεσε και μου είπε:

–Αδελφέ Κωνσταντίνε, έλα εδώ κοντά! Τι βλέπεις;

–Πω, πω, πάτερ Καλλίστρατε! Η Θεία Κοινωνία έγινε κρέας και αίμα!

Τότε έστειλα να ειδοποιήσουν γρήγορα τον Ηγούμενο. Όταν ήρθε ο στάρετς, έβαλε μοναχούς να διαβάζουν το Ψαλτήριο στον χορό και είπε:

–Έε, πάτερ Καλλίστρατε! πιστεύεις τώρα ότι έρχεται το Άγιο Πνεύμα και μεταβάλλει τα Δώρα ή όχι;

–Συγχώρησέ με, πάτερ! Κι έπεσε στα γόνατά του κλαίγοντας.

–Πρόσεχε! Κατήλθε το Άγιο Πνεύμα. Μετεβλήθη το Σώμα του Χριστού σε κρέας!
Μετεβλήθη το νερό και κρασί σε Τίμιο Αίμα Του! Γιατί πλέον αμφιβάλλεις, πάτερ;

–Πιστεύω, Γέροντα. Σε παρακαλώ συγχώρησέ με!

–Πιάσε σφιχτά τα Τίμια Δώρα!

Κατόπιν μ’ ένα σκαρπέλο άνοιξε μια οπή στη βάση της Αγίας Τράπεζας, διότι συμβολίζει τον Τάφο του Κυρίου μας και έθαψε εκεί τα Άγια Μυστήρια, όπως μας διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες μας. Το Άγιο Ποτήρι το αγίασε εκ νέου και το έπλυνε μαζί με το Αντιμήνσιο στο χωνευτήρι. Στάθηκα εκεί μέχρι να τελειώσει όλο το ψαλτήρι. Κατόπιν άρχισα πάλι τη Θεία Λειτουργία, συνεχίζοντας από την Προσκομιδή: «Εις των στρατιωτών λόγχη την πλευράν αυτού ένυξε…». Έτσι τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία και δεν επαναλήφθηκε πάλι αυτό το θαύμα.

Τώρα πιστεύεις; τον ρώτησε πάλι ο στάρετς. Πιστεύω, πάτερ! Μετά ο πατήρ Ιωαννίκιος τον επετίμησε με αποχή από τη Θεία Λειτουργία 40 ημέρες, λέγοντάς του:

–Σου έλεγα να πιστεύεις ακράδαντα, αλλά εσύ πήγαινες στις ερημίτισσες του δάσους να διδαχθείς γιά το ημερολόγιο!

Από το βιβλίο: “Γεροντικό Ρουμάνων Πατέρων” των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη

Πηγή:

https://ixthis3.blogspot.com

https://ixthis3.blogspot.com/2018/05/blog-post_36.html

ΙΧΘΥΣ

A letter by the blessed Fr. Epiphanios Theodoropoulos (+1989) on the matter of Ecumenism and Schismatic Old Calendarist Zealotism

Top-Lakes-Canada-Moraine4-740x490

A letter by the blessed Fr. Epiphanios Theodoropoulos (+1989)

on the matter of Ecumenism and Schismatic Old Calendarist Zealotism

Athens, the 22nd July 1971

Dearest fr. Nicodemus,
Rejoice in Christ Jesus, our Lord.

More than a month has passed since I received your letter.  I delayed responding to it, due to an overload of obligations.  I beg for your understanding.

I shall reply somewhat briefly, with my promise to revert, in the event that your holiness should require new clarifications.

First of all, dearest fr. Nicodemus, I am obliged to tell you a bitter truth, which will seem more than absurd to you and will amaze you.  Until this day, I have been avoiding – for the sake of providence – to formulate this position, or have expressed it in shadowy terms; however, as things have already reached a point that can go no further and certain select persons – who unfortunately have a terror-stricken conscience – have gone over to the Old Calendarists and have become victims of a relentless propaganda against the Church, it is time that the truth be told, straightforwardly and unreservedly.

Well, fr. Nicodemus, all those who – out of fear of Ecumenism – accede to the Old Calendarists gain nothing whatsoever, except that by fleeing from one heresy, they accede to another. Of course they themselves are not conscious that they have acceded to a heresy, but that does not change things in the least.

Do not think that I am unfair or immoderate.  I will prove that my argument is absolutely true. Please take note.

What is a heresy, dear fr. Nicodemus?  It is an adulteration of the Faith!  But what is an adulteration of the Faith? Is it the breaching of Dogmas? That too is an adulteration of the Faith, but it is not only that. An adulteration of the Faith is also the elevating to the status of a Dogma of the Faith, those things that are not.  That is to say, if someone were to render a secondary thing – even if a good one – as a Dogma of the Faith, as a condition for salvation, then that someone automatically becomes a he-re-tic!

Do you want an example?  Well, you have the famous Eustathians!  What did they do? Did they breach any Dogmas of the Faith?  Which one?  Perhaps the one pertaining to the Holy Trinity? Perhaps the one pertaining to the two natures of the Lord? Perhaps the one pertaining to Angels? Perhaps the one on the Devil, etc., etc.?  No!  They did not violate any Dogma.

But then what did they do?  They “elevated” certain secondary things to the level of Dogmas of the Faith, to conditions for salvation:  Celibacy, and abstaining from meat.  The Church had said that although these two things were good and holy and commendable, they were NOT conditions for salvation. They were NOT dogmas of the Continue reading “A letter by the blessed Fr. Epiphanios Theodoropoulos (+1989) on the matter of Ecumenism and Schismatic Old Calendarist Zealotism”

Οι σχισματικοί παλαιοημερολογίτες συκοφαντούν τον π. Φιλόθεο Ζερβάκο ότι ήταν σχισματικός παλαιοημερολογίτης, ξεχνώντας ότι κοιμήθηκε με το νέο ημερολόγιο στη Μονή Λογγοβάρδας Πάρου όπου ήταν ηγούμενος

35BE388000000578-0-image-a-15_1467103729265

p_filoueos

Οι σχισματικοί παλαιοημερολογίτες συκοφαντούν τον π. Φιλόθεο Ζερβάκο (+1980) ότι ήταν σχισματικός παλαιοημερολογίτης,

ξεχνώντας ότι κοιμήθηκε με το νέο ημερολόγιο στη Μονή Λογγοβάρδας Πάρου όπου ήταν ηγούμενος

“Οἱ μοναχοὶ τῆς Λογγοβάρδας δὲν ἀκολουθοῦν ἡμερολόγια, ἀκολουθοῦν τὸν Χριστὸν ὁ Ὁποῖος εἶπεν: “Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι” (Μάρκ. 8, 34). Δὲν εἶπε νὰ ἀκολουθήσῃ τὸ ἄψυχον ἡμερολόγιον καὶ ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς (εἰς αὐτὸ) σωθήσεται. Ὁ πιστεύσας εἰς τὸν Χριστὸν καὶ εἰς τὸ Εὐαγγέλιον σωθήσεται, ὄχι εἰς τὸ παλαιὸν ἡμερολόγιον. Πλανῶνται δεινὴν πλάνην πολλοὶ τῶν φανατικῶν καὶ ζηλωτῶν παλαιοημερολογιτῶν πιστεύοντες ὅτι χωρὶς τὸ ἡμερολόγιον δὲν σῴζεται ὁ ἄνθρωπος” (Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος).

“Τὰ Μυστήρια τὰ τελούμενα ὑπὸ τῶν νεοημερολογιτῶν εἶναι ἔγκυρα, διότι δὲν τὰ τελειοῖ καὶ ἁγιάζει τὸ ἡμερολόγιον, ἀλλὰ τὰ τελειοῖ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, τὸ ὁποῖον ἐπικαλοῦνται καὶ οἱ νεοημερολογῖται νὰ τὰ ἁγιάσῃ, καὶ ὁ ἄνθρωπος σῴζεται διὰ τῆς ὀρθῆς πίστεως, τῆς ἀγάπης καὶ τῶν καλῶν ἔργων, ὄχι διὰ τῶν ἡμερολογίων”(Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος).

“Ἡ λατρεία, τὴν ὁποίαν ἀπονέμουν πολλοὶ τῶν παλαιοημερολογιτῶν εἰς τὸ παλαιὸν ἡμερολόγιον καὶ κατήντησαν ἀληθεῖς χρονολάτραι, ἡ ἔλλειψις τῆς πραγματικῆς, τῆς εἰλικρινοῦς ἀγάπης πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὸν πλησίον, ἡ ἔλλειψις τῆς ἀγάπης πρὸς ἀλλήλους καὶ αὐτῶν τῶν παλαιοημερολογιτῶν ἀκόμη, ἡ ἀσέβεια, ἡ ἀπιστία, ἡ κακὴ πολιτεία, ἡ καταφρόνησις πρὸς τὸν νόμον τοῦ Θεοῦ, τὰς θείας ἐντολὰς καὶ τὰς ἱερὰς παραδόσεις τῶν πλείστων κληρικῶν καὶ λαϊκῶν νεοημερολογιτῶν, παρατείνουν τὴν διαίρεσιν, τὸ σχίσμα”(Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος).

“Η δε ομολογία σου, εφ’ όσον πιστεύεις ως Θεόν το ημερο­λόγιον (διότι λέγεις και γράφεις, ότι χωρίς το πα­λαιόν ημερολόγιον ουδέν μυστήριον τελείται), δεν είναι ομολογία γνησίου χριστιανού” (Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος).

“Τί λοιπόν αναφέρεις αγίας Συνόδους και αγίους Πατέρας οι οποίοι ήκμασαν προ χιλίων περίπου ετών, διά να στηρίξης την πλάνην σου διά το παλαιόν εορτολόγιον, του οποίου η μεταβολή έγινε προ 20 ετών και το οποίον λατρεύεις ως Θεόν διά να μη είπω και περισσότερον; Διότι, εφ’ όσον παραδέχεσαι και πιστεύεις ότι χωρίς το παλαιόν εορτολόγιον ουδέν μυστήριον τελείται, συμβουλεύεις δε τους ανθρώπους, να μη βαπτίζουν τα παιδιά των, να μη εξομολογούνται, να μη κοινωνούν των αχράντων μυστηρίων, να μη εκκλησιάζονται, διότι οι ιερείς ακολουθούν το νέον ημερολόγιον, και επομένως άνευ του παλαιού ημερολογίου ουδέν μυστήριον τελείται. Άρα πιστεύεις ότι το Πανάγιον Πνεύμα, το Οποίον επικέκληνται οι ακολουθούντες το νέον εορτολόγιον, δεν δύναται να τελειώνη μυστήριον, πρέπει να έχη συνεπίκουρον και το Άγιον Παλαιόν ημερολόγιον!!! Φευ της πλάνης και κακοδαιμονίας!! Αρμόζουν εις σε τα λόγια του θεοκήρυκος Παύλου τα διά τους ανοή­τους Γαλάτας γραφέντα. «πώς επιστρέφετε πάλιν επί τα ασθενή και πτωχά στοιχεία, οις πάλιν άνωθεν δου­λεύειν θέλετε; ημέρας παρατηρείσθε και μήνας και καιρούς και ενιαυτούς! φοβούμαι υμάς μήπως εική κεκοπίακα εις υμάς» (Γαλ. 4, 9-11)” (Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος).

“Το ιερόν Σύμβολον δεν διαλαμβάνει να πιστεύωμεν και εις ένα παλαιόν Ιουλιανόν ημερολό­γιον, το εφευρεθέν υπό του ειδωλολάτρου Σωσιγένους και θεσπισθέν υπό του επίσης ειδωλολάτρου αυτοκράτορος Ιουλίου Καίσαρος, και ότι άνευ του παλαιού εορτολογίου δεν υπάρχει σωτηρία. Λοιπόν πλανάσαι!” (Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος).

“Νομίζεις ότι, εάν φυλάξης το παλαιόν ημερολόγιον, εφύλαξας όλον τον νόμον, είσαι γνήσιος ορθόδοξος, διότι εις το παλαιόν εορτολόγιον, κατά την στρεβλήν γνώμην σου, όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται!”(Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος)

“Λοιπόν άφησε τα ημερολόγια πριν σε καταλάβη η νυξ του θανάτου, οπότε δεν θα σε βοηθήση το ημερολόγιον, αλλ’ ούτε και η μετάνοια, επειδή εν τω Άδη ουκ έστι μετάνοια”(Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος).

“Εάν θέλης να με ακούσης, ακολούθει το παλαιόν εορτολόγιον [εννοεί το κανονικό παλαιό ημερολογιο με το οποίο πάει το Άγ. Όρος, το Σινά, η Ρωσία κλπ. και όχι τους σχισματικούς παλαιοημερολογίτες “Γ.Ο.Χ.”] χωρίς να το πιστεύης ως Θεόν και να υβρίζης όσους ακολουθούν το νέον και να τους συμβουλεύης να αρνηθούν την Εκκλησίαν, τα Μυστήρια κ.λπ.” (Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος).

Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ: Ο Χριστός απαγορεύει την αποτείχιση από τον Επίσκοπο

guatemala ss

Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ:

Ο Χριστός απαγορεύει την αποτείχιση από τον Επίσκοπο

Αποκάλυψη 2,18 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Θυατείροις ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ ἔχων τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὡς φλόγα πυρός, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ·

Αποκάλυψη 2,19 οἶδά σου τὰ ἔργα καὶ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν καὶ τὴν διακονίαν καὶ τὴν ὑπομονήν σου, καὶ τὰ ἔργα σου τὰ ἔσχατα πλείονα τῶν πρώτων.

Αποκάλυψη 2,20 ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα, ὅτι ἀφεῖς τὴν γυναῖκά σου Ἰεζάβελ, ἣ λέγει ἑαυτὴν προφῆτιν, καὶ διδάσκει καὶ πλανᾷ τοὺς ἐμοὺς δούλους πορνεῦσαι καὶ φαγεῖν εἰδωλόθυτα.

Μετάφραση:

Αποκάλυψη 2,18 Και στον επίσκοπον της Εκκλησίας των Θυατείρων γράψε· Αυτά λέγει ο Υιός του Θεού, που έχει τα μάτια αυτού σαν φλόγα πυρός, ώστε να βλέπη και να παρακολουθή τα πάντα, και του οποίου τα πόδια είναι στερεά και λαμπρά, όμοια με μίγμα αργύρου και χρυσού.

Αποκάλυψη 2,19 Γνωρίζω τα έργα σου και την αγάπην και την πίστιν και την υπηρεσίαν, που προσφέρεις προς τους έχοντας ανάγκην, και την υπομονήν που δεικνύεις εις τας θλίψεις και τους διωγμούς. Και γνωρίζω ακόμη, ότι τα έργα σου της τελευταίας περιόδου είναι περισσότερα από τα της πρώτης.

Αποκάλυψη 2,20 Αλλ’ έχω εναντίον σου και ολίγας κατηγορίας, ότι δηλαδή αφίνεις την γυναίκα σου, που ομοιάζει κατά την ασέβειαν και αμαρτωλότητά της με την Ιεζάβελ, η οποία λέγει τον ευατόν της προφήτιν και με τα λόγια και τα έργα της διδάσκει ασεβείς διδασκαλίας και παρασύρει εις την πλάνην τους δούλους μου, να πορνεύσουν και να φάγουν ειδωλόθυτα.

Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ:

Στο Αποκάλυψη 2, 18-20 ο Επίσκοπος Θυατείρων παρά τα καλά του στοιχεία, ανεχόταν και την αμαρτία (πορνεύσαι) και τη χειρότερη αίρεση (φαγεῖν ειδωλόθυτα που είχαν προσφερθεί σε ειδωλολατρικούς θεούς).

Αν η αίρεση την οποία επιτρέπει ο Επίσκοπος μολύνει τους πιστούς που δεν την δέχονται, τότε ο Χριστός θα τους έλεγε να αποτειχιστούν από τον Επίσκοπο. Αντίθετα τους επαινεί (στίχος 24 και εξής).

Πηγή:

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗ

Video: Η μεταστροφή της σχισματικής παλαιοημερολογίτισσας δασκάλας, ο Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνα & το θαύμα με τη Θεία Κοινωνία

http://usaofmyheart.wordpress.com

USA OF MY HEART

VC_CaliforniasEpicWaterfalls_Stock_RM_EBPEKT_1280x640

Η μεταστροφή της σχισματικής παλαιοημερολογίτισσας δασκάλας,

ο Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνα & το θαύμα με τη Θεία Κοινωνία